Ekeby kyrka

Dopfunten och krucifix från 1100-talet, glasmålningar från 1200-talet, kalmålningar

från 1200-1400-17 och  1800-talet. Bänkinredning från 1600-talet, (märk olika höjd

på mans- och kvinnosidan!), altaruppsats och korbänk 1708, predikstol 1741.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av O N Lindkvist, Visby 1862. 6 stämmor 1 manual och pedal. 

1953 renoverad och omdisponerad av Andreas Thulesius, Klintehamn.

 Renoverad 1982 av Finn Krohn´s Orgelbyggeri. Nytt spelbord.

DISPOSITION

Man                    Ped

Borduna 16'         Bihängd

Principal 8'

Gedackt 8'

Fugara 8'

Octava 4'

Blockflöjt 2'                            Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Ekeby kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor