Dopfunten i Träkumla kyrka

 

 

Dopfunten från 1100-talets andra hälft har tillhört en tidigare kyrka, sannolikt av trä. 

Den är utförd av en stenhuggarverkstad som av en forskare givits namnet 

"Byzantios", men vi vet inte det verkliga namnet på mästaren.

Skålen (Cuppan) är  här stor, för ursprungligen sänktes dopbarnet

helt ner i dopvattnet. Den syndiga människan begravdes med Kristus

och står upp med Kristus till evigt liv.

 

 

 

         

 

     

 

     

 

  

 

 

Foto: A. Söderlund 2009

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan