Dopfunten i Väskinde kyrka

 

Dopfunten är gjord på 1100-talets andra hälft av Majestatis, 

elller som han också kallades Magister Majestatis. Färgen är 

en 1700-talsbemålning

 

Panoramabilden visar hela cuppans berättelse om Jesus födelse, samt frambärandet i templet.

 

     

 

     

 

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan