Dopfunten i Vänge kyrka

 

Dopfunten från mitten av 1100-talet tillskrivs Hegwald.

Cuppan har fem arkader som är väl bevarade.

 

       

 

       

 

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010  

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan