Dopfunten i Stånga kyrka

 

Dopfunten från 1100-talets mitt anses vara huggen av stenmästaren Hegvald, den förste av de

stora gotländska stenmästarna under medeltiden. De övre scenerna på cuppan föreställer

Bebådelsen, Kristi födelse, en knäböjande man (Stefanus?), Herodes gästabud och 

Konungarnas tillbedjan. På cuppans undersida ser vi barnamordet, Flykten till Egypten, 

skördeundret och fyra sittande män.

 

 

      

 

   

 

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan