Dopfunten i När kyrka

 

Dopfunten tillerkänns stenhuggaren kallad Hegwald (omkr. 1130-1160) och visar, i det stora bågfältet,

Staffans- legenden. Betjänten Staffan vittnar, vid Herodes hov, om Kristi ankomst. den stekta tupp han skall till

att servera flyger så upp och sjunger att Kristus är född. Dopfunten visar bilder ur frälsningshistorien:

Födelsen; Bebådelsen; Maria och Elisabeth träffas; fFykten till Egypten; inklusive skördeundret och möjligen 

den halshuggni Johannes Döparen.

 

   

 

 

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan