Dopfunten i Lau kyrka

 

Dopfunten av grå kalksten tillskrivs stenmästaren Sigraf och torde ha tillverkats på 1100-talets sista fjärdedel. 

Runt cuppan finns en nött och ganska otydlig reliefsvit. Figurerna där föreställer: Bebådelsen; ;Marie besökelse; 

Jesu födelse; De vise männens tillbedjan; flykten till Egypten(odydlig) Tre odydliga figurer; Gisslandet; Korsfästelsen. 

På foten finns fyra sittande figurer; Maria med Jesusbarnet; Aposteln Petrus; En välsignande biskop; Abrahams sköte.

 

   

 

   

 

Foto: A. Söderlund 2010  

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan