Dopfunten i Grötlingbo kyrka

 

Dopfunten från 1100-talets sista fjärdedel, med det sirliga relieferna med motiv ur Jesu barndomshistoria 

runt cuppan. Den är jämngammal med den äldsta stenkyrkan och ett verk av stenmästaren Sighraf, liksom 

förmodligen hela den gamla kyrkan. Funten var länge försvunnen och bortglömd. Vid en reparation i mitten 

av 1800-talet återfanns den under golvet i tornrummet.

 

 

     

 

     

 

     

Foto: A. Söderlund 2010

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan