Dopfunten i Etelhems kyrka

 

Dopfunten daterad till 1100-talets mitt, och kan då ha tillhört kärnkyrkan. På foten finns namnet "HEGWALD" inristad med runor.

 Förmodligen var han funtens donator, inte stenmästaren som gjorde den. Han kallades ibland också för Hegwald Posthumus.

 Flera av de scener som illustreras på dopfunten är svårtolkade, bland annat på grund av att man någon gång under1700-talet 

målat dessa i vitt, svart, rött, grönt och gult, vittring har också gjort att många scener är svårt skadade. Utmärkande för  hans 

funtar är de bestialiska odjuren på dopfuntens skaft. Av hans dopfuntar finns det på Gotland, hela eller delar, förutom i Etelhem, 

i Alva, Ekeby, Endre, Ganthem, Halla , När, Sjonhem, Stånga, Viklau, Vänge och Rone. av dessa funtar finns i kyrkor belägna

 runt den här vid Etelhem som är den lägsta med sina 78 cm. Som kuriosa kan nämnas att alla Hegwalds funtar finn si kyrkor som

 är belägna runt träsk, åar med utlopp i träsk (ordet "träsk" är det gotländska ordet för "sjö") och här i Etelhem vid en å. Man kan

 kanske tänka sig att man använt sig av dessa färdvägar till att forsla dopfuntarna. Hegwalds funtar väger i genomsnitt vardera 

1/2 ton. På cuppans övre kan löper en bandslinga med följande scener: 1. Kristus grips i Getsemane(?). 2. Kristus inför Pontius

 Pilatus (?). 3. Kristus bespottas. 4. Kristus på korset. 5. Korsnedtagningen. 6. Gravläggningen. 7. Kristi uppståndelse (?). Bilderna

 under cuppan är mycket vittrade och därför mycket svåra att tolka, man kan troligen urskilja Petri korsfästelse. På den bättre 

bevarade dopfuntsfoten finns ett myller av ornament och figurer. De från foten fyra utskjutande odjurshuvudena är omgivna av 

flätade bandslingor, som känns igen från den vikingatida konsten. Över ett av huvudena ligger en man, som med händerna bänder

 isär odjurets käftar, Simson och lejonet. I ett av odjurenas öppna gap sitter en kvinna, möjligen Delila. Mellan odjurshuvudena 

finns figurscener i relief: 1 (Till vänster om huvudet med den sittande kvinnan.) Två figurgrupper. Till höger en stående man med 

saxliknande föremål i högerhanden. Med vänster hand håller han i håret på en sittande figur (Simson). Till vänster figurgrupp, 

en större och två mindre människor, den större är troligtvis en kvinna (Delila). Simsons hår avskäres.  2. Delila med Simsons 

avskurna flätor? Simson som blind och fjättrad föres till Gasa? 3. Simson, sedan han återfått sin kraft, störtar 

filistéernas hus? 4. Simsons begravning? Alla dessa fyra scener mellan odjushuvudena verkar illustrera Simsons historia 

berättad i Domarboken kap. 16, v. 19-31. Källa: Folder i kyrkan

 

 

 

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan