Bara ödekyrka

  Kyrkan byggdes av kalksten i mitten av 1200-talet och har tjänstgjort som församlingskyrka fram 

till mitten av 1500-talet då den var så förfallen att man fick sluta att hålla gudstjänster. 1588 ville 

man rusta upp byggnaden och fortsätta att hålla gudstjänster i Bara kyrka men man lyckades inte 

hålla kyrkan i användbart skick. Församlingen slogs då ihop med Hörsne församling. Under 1600-

talet övergavs troligen kyrkan för gott. Idag finns bla resterna av koret och långhuset kvar. Murar-

na är nästan helt bevarade. Rester av dopfunten är det enda av inventarierna som finns kvar. 

Kyrkogården används forfarande.

Fasaden mot väster

Inre fasaden mot öster

 

Åter Gotlandskyrkor