ESKELHEMS KYRKA

I taket målningar av "Mikaelsmästaren", 1200-talets tredje fjärdedel.