ESKELHEMS KYRKA

Delar av långhuset bevarat från 1200-talets avsidkyrka, vilken ombyggdes senare under 1200-talet, då tornet tillkom. Kor från mitten av 1300-talet.