Så här går det till:
- Fyll de rutor som inte är fyllda så att siffrorna 1-9 finns representerade i varje större ruta om nio smårutor s.k. region.
- En siffra får aldrig förekomma mer än en gång per rad, kolumn och region.

 


Så här går det till:
- Fyll de rutor som inte är fyllda så att siffrorna 1-9 finns representerade i varje större ruta om nio smårutor s.k. region.
- En siffra får aldrig förekomma mer än en gång per rad, kolumn och region.

Det lite kluriga men beroendeframkallande sifferpusslet från Japan.
Välj svårighetsgrad genom att klicka på "Lätt", "Medel" eller "Svårt".
Till din hjälp har du förtryckta siffror i Sudokun. Dessa går inte att flytta eller ändra.
Varje rad, vågrät och lodrätt, måste innehålla siffrorna 1-9. Även varje region med nio rutor måste innehålla siffrorna 1-9.
Ingen av siffrorna får förekomma mer än en gång per rad eller region!

Lycka till

För att kunna spela behöver du en Shockwave plugin i din dator.
Denna kan du hämta genom att klicka här.