S.t LARS SÖDERKÖPING (S.t LAURENTII)

Predikstolen tillkom 1669, dock målades den först 1723.