S.t LARS SÖDERKÖPING (S.t LAURENTII)

Altarskåpet av ek, är ett nordtyskt arbete från 1500-talet.