S.t LARS SÖDERKÖPING (S.t LAURENTII)

Krucifix av ek, kors av furu, från verkstad i Östergötland, mitten av 1400-talet.