S.t LARS SÖDERKÖPING (S.t LAURENTII)

Martin - Träskulptur av ek. Nordtyskt arbete omkring 1500