S.t LARS SÖDERKÖPING (S.t LAURENTII)

Träskulptur av ek föreställande Katarina av Alexandria, nordtyskt arbete från 1400-talets sista fjärdedel.