S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje

ORGEL

Byggd 1974 av Bruno Christensen & Sönner, Tinglev, Danmark

DISPOSITION

HV II

POS I

SV III

FV IV

Pedal

Gedaktpommer 16'

Gedakt 8'

Bordun 16'

Gamba 8'

Principal 16'

Principal 8'

Quintatön 8'

Rörgedakt 8'

Quintatön 8'

Subbas 16'

Rörfljte 8'

Principal 4'

Fugara 8'

Fjernflöjte 8'

Quint 10 2/3'

Gamba 8'

Rörflöjte 4'

Vox Céleste 8'

Spidsflöjte 4'

Oktav 8'

Oktav 4'

Spidsflöjte 2'

Oktav 4'

Sivflöjte 2'

Gedakt 8'

Trversflöjte 4'

Nasat 1 1/3'

Gedaktflöjte 4'

Tremulant

Oktav 4'

Spidsquint 2 2/3'

Sesquialter 2 kor

Quint 2 2/3'

 

Nathorn 2'

Oktav 2'

Scharf 3 kor

Waldflöjte 2'

 

Rauschquint 5 kor

Cornet 3 kor

Vox human 8'

Terz 1 3/5'

 

Basun 16'

Mixtur 4-6 kor

Tremulant

Mixtur 4-5 kor

 

Trompet 8'

Trompet 8'

 

Fagot 16'

 

Skalmeja 4'

 

 

Trompette harm 8'

 

 

 

 

Oboe 8'

 

 

 

 

Tremulant

 

 

Fasad från orgel byggd 1863 av E A Setterquist, Örebro

Kyrkans första orgel byggd omkring 1667, 27 stämmor

 

 

 

 

Åter hemsidan