Matteus kyrka, Norrköping

Matteus kyrka är församlingskyrka inom Norrköpings Matteus församling i Linköpings stift. 

Kyrkan är belägen i Folkparken i centrala Norrköping, Östergötland. Kyrkan är uppförd 

i nygotik, arkitekt Helgo Zettervall, mellan 1887 och 1892. Invigningen skedde den 8 maj 1892 i 

närvaro av dåvarande biskopen i Linköping, Carl Alfred Cornelius. Kyrkan är en treskeppig 

hallkyrka och den har ett torn i öster, 64 meter högt. Den har en spetsig spira omgiven av fyra 

fialer (små torn). I tornet sitter tre kyrkklockor som väger resp. 2107, 1246 samt 811 kilogram. 

Klockorna har följande inskriptioner : Storklockan : Kommen till mig I alle som arbeten och 

ären betungade, så skall jag giva eder ro. Mellanklockan : Den gåva Gud av nåd giver är evigt 

liv i Kristus Jesus, vår herre Lillklockan : Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar 

med lov! Kyrkan är klädd i tegel, men även cement förekommer på flera framträdande platser.  

Kyrkan har 1400 sittplatser. Taket är av spetsbågetyp i mittskeppet och det bärs upp av granit-

pelare med kapitäl gjorda av cement. I koret finns två stjärnvalv. Altartavlan ritades av 

1927 av Filip Månsson, Kristus omgiven av de fyra evangelisterna samt en oxe, en örn, en 

ängel och ett lejon. Altaruppsatsen är prydd av fialer. Det finns även en predikstol med bilder 

av Kristus, Paulus samt de fyra evangelisterna och deras attribut. Dopfunten är gjord i Kolmårds-

marmor med guldmosaik, ritad av stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. Det finns nio stycken 

gotiska fönster, 9 meter höga, med glasmålningar med bilder ur Matteusevangeliet. Två av fönstren 

har glasmålningar gjorda av Bo Beskow. På den östra läktaren finns en piporgel med 58 stämmer, 

den totalrenoverades 1992. Kyrkans nattvardssilver ritades av Folke Zettervall och består av en kalk, 

paten, oblatask samt vinkannor. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1892 av Åkerman & Lund. 30 stämmor. Utökning av stämantalet till 33 av A Fehrling, Stockholm 1933.

Utökning av stämantalet till 41 av Åkerman & Lund, 1936. Diverse omflyttningar och omdisposition av

stämmaterialet 1947. Omfattande förändringar av disposition, mensurering, intonation etc. Utökning till 54 stämmor

1958-1963 som frivilligt hobbyarbete av tjänsteinnehavaren Nils Eriksson.

1990-92 utfördes en totalrenovering av den engelska firman Kenneth James & Son Ldt.

DISPOSITION

HV (Man I)  Positiv (Man II)  ÖV (Man III) Pedal
Principal 16’ Borduna 16’ Gedackt 16’  Principalbas 16’
Principal 8’ Violin 8’   Principal 8’ Subbas 16'
Flute harmonique 8’  Rörflöjt 8’ Salicional 8’  Subbas 16'
Gedackt 8’ Principal 4’  Borduna 8’ Ekobas 16’
Oktava 4’ Flute octaviante 4’ Prestant 4’ Oktava 8’
Flöjt 4’  Waldflöjt 2’ Fugara 4’  Dubbelflöjt 8’
Gemshorn 4’ Kvinta 1 1/3’ Blockflöjt 4’ Gedacktbas 8’
Kvinta 2 2/3’ Sifflöjt 1’ Nasat 2 2/3’ Koralbas 4’
Oktava 2’  Scharf 3-4 ch Flageolett 2’ Gedacktflöjt 4’
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch  Kvintadena 2’  Rörflöjt 2’
Cornett 5 ch   Harmonia otherea 3 ch Mixtur 5-7 ch  Rauschpfeife 4 ch
Trumpet 8’  Oboe 8’  Dulcian 16’  Skryari 4 ch
Skalmeja 4’ Tuba 8’ Basun 16’
Svällskåp Vox humana 8’ Dulcianbas 16’
Tremulant Trumpet 4’ Pedaltrumpet 8’
Svällskåp
Tremulant  

  De stämmor i orgeln, som härstammar från den ursprungliga Åkermanorgeln och som ej undergått

förändringar av något slag är följande: Principal 16, Borduna 16, Flute harmonique 8, Flute octaviante 4,

Salicional 8, Principalbas 16, Subbas 16. Stort antal unison- och oktavkoppel. 3 fria komb. Elektropneumatik.

Åter hemsidan