Växjö Domkyrka 

Växjö domkyrka är församlingskyrka i Växjö domkyrkoförsamling och stiftskyrka (domkyrka) för Växjö stift. Kyrkan är av 

medeltida ursprung, men har i hög grad präglats av 1800-talets och 1900-talets restaureringar. Domkyrkan ligger nära Växjö-

sjöns norra strand (med järnvägen emellan), sydöst om Stortorget och nordost om järnvägsstationen i centrala Växjö. Denna 

plats var ursprungligen en halvö i sjön, innan sjön sänktes 1814. Kyrkan är till det yttre byggd i tegel och i byggnadsmateri-

alet ingår relativt sällsynt förekommande så kallad "mönsterhuggen kvadersten." Domkyrkan är jämförelsevis ganska liten, 

vilket troligen har att göra med att Växjö stift var ett förhållandevis litet stift under medeltiden. Det omfattade enbart Värend, 

medan övriga delar av Småland hörde till Linköpings stift. Växjö stift utvidgades senare under 1500-talet. Kyrkan är Växjös 

högsta byggnad med en höjd på 63 meter. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGLARNA

ORGELN

Byggd 2002 av trion Grönlunds Orgelbyggeri AB,

Ålems Orgelverkstad AB, samt Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB.

Växjö domkyrka äger en av landets förnämsta orgelfasader från den gustavianska 

perioden. Bakom fasaden byggde Lars Wahlberg en 33-stämmig senbarockorgel,

som fullbordades av Olof Schwan 1779 sedan Wahlberg avlidit.

Manualen Öververket  Pedal
Quintadena 16'   Gedackt 8' Untersatz 16'
Principal 8' Principal 4' Quinta 6'
Octava 4'  Oktava 2' Gedackt 8'
Octava 2' Mixtur 3ch Quinta 3'
Mixture 3 ch  Quinta 3'   Oktava 8' 
Trumpet 16'  Trumpet 8' Oktava 4'
Trumpet 8' Trumpet 4 bas Blockflöjt 1'
Viola da Gamba 8'  Vox Humana disk  Mixtur 3'
Flagflöjt 8'  Quintadena 8'  Basun 16'
Traversflöjt 4'  Kortflöjt 4'  Trumpet 8'

Spetsflöjt 4' 

 

 

Rörflöjt 4'  

 

 

Man har samsats väl och de tre firmorna svarade i stora drag för arbetet enl följande:

Bergenblad & Jonsson:  Återställande av orgelhus, bälgar, luftkanaler och stamgängar, trappor samt golv och barriär till läktare.

Grönlunds:  Tillverkning av väderlådor och delar till registermekaniken samt återställande av fasadpipor. 

Ålems Orgelverkstad:  Spelmekanik, tangenter, återställande av den gamla manualklaven, pedalklav och notnisch. 

Tillverkning av träpipor. Metallpipor har tillverkats av Helmuth Lutz, tidigare anställd i Ålem samt knuten till Örgryteprojektet. 

För montering har de två smålandsfirmorna svarat och för intonationen står Sune Fondell, Mats Jonsson och Lennart Olofsgård.

Ulf Oldaeus har varit konsult och Mats Åberg är församlingens kontrollant. 

 

Södra Kororgeln
När Marcussenorgeln på läktaren från 1940 revs befanns det att ett tjugotal stämmor från Åkerman & Lund-orgeln 1885 

bevarats i omarbetat skick. 15 av dessa var i så god kondition att de kunde utgöra merparten i en ny orgel placerad vid 

korbänkarna i det sydöstra hörnet av kyrkan. Genom vissa kompletteringar och återintonation fick den följande disposition 

som uppgjordes av domkyrkoorganisten Thomas Niklasson och orgelbyggare Sune Fondell

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8’g (fasad ny) Principal 8’ny Subbas 16’g
Fleute harmonique 8’g Rörflöjt 8’g Basun 16’g
Viola di Gamba 8’g Salicional 8’ny Principal 8’*
Oktava 4’g Voix celeste ny  
Quinta 3’ny Octava 4’g  
Octava 2’g Ekoflöjt 4’g  
Cornett III**g Piccolo 2’g  
Trumpet 8’*g Oboe 8’g ***  
     

g =  stämma av Åkermans tillverkning 1885
* Växelregister med man I
**Omfång g-g’
*** Setterqvist ca 1927
Elektrisk registratur och traktur, flyttbart spelbord.
Omfång C-g’
144 fria kombinationer
Koppel: II/I, I/P, II/P, Man I/4, I/16, Man II/4, II/16
Ålems Orgelverkstad och Bergenblad & Johnsson, 

Nye har tillsamman byggt orgeln till vilken Sune Fondell ritat fasaden.

 

Norra Kororgeln

Byggd 1984 av Ingvar Johansson & Co, Långaryd.

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Principal 8’

Vox retusa 8’

Subbas 16’

Rörflöjt 8’

Gedackt 8’

Principal 8’

Oktava 4’

Principal 4’

Gedackt 8’

Oktava 2’

Waldflöjt 2’

Gedacktpommer 4

Spetsflöjt 4’

Rörflöjt 4’

Zinka 4’

Quinta 2 2/3’

Nasat 1 1/3’

Fagott 16’

Ters 1 3/5’

Ters 1 3/5’

Trumpet 8’

Rörskalmeja 8’

Mixtur 3-4

Cymbel 2 ch

Normalkoppel, omfång C-a’’’,

Cymbelstjärna med sex bronsklockor, Tremulant på manualverken

 

 

 

 

Åter hemsidan