Orgeln i S:t Petri, Västervik

 

ORGEL

Byggd 1905 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 16'

Basetthorn 8'

Contrabas

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

    Composé 32' *

Principal 8'

Violin 8'

Principal 16'

Dubbelflöjt 8'

Voix céleste 8'

Subbas 16'

Flûte harmonique 8'

Salcional 8'

Kvinta 10 2/3'

Gamba 8'

Ekoflöjt 4'

Borduna 8'

Dolce 8'

Eufon 8'

Violoncell 8'

Gamba 8' Oboe 8' Oktava 4'
Oktava 4'  Tremulant Basun 16'
Flûte octaviante 4'  

Cornett 3 ch

   

Trumpet 16'

Trumpet 8'

Sedvanliga koppel 

Mekanisk med pneumatsisk maskin.

(*) transmission av andra pedalstämmor.

 

Det finns ytterligare en orgel i kyrkan, en Marcussen & Son byggd 1968 som jag inte har någon bild på.

Byggd 1968 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

HV II RP I BV III sv Pedal
Gedaktpopper 16' Gedakt 8' Trägedakt 8' Principal 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Blockflöjt 2' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 4' Principal 2' oktava 8'
Spetsgamba 8' Rörflöjt 4' Gedaktflöjt 2' gedakt 8'
oktava 4' Oktava 2' Sivflöjt 2' Oktava 4'
Spetsflöjt 4' Waldflöjt 2' Cymbel 2 ch Nachthorn 2'
Spetskvint 2 2/3' Nasat 1 1/3' Regal 16' Mixtur 6 ch
Oktava 2' Sesquialtera 2 ch Vox humana 8' fagott 32'
Mixtur 4-6 ch Scharf 4 ch Tremulant Basun 16'
Cymbel 3 ch Dulcian 16'   Trumpet 8'
Trumpet 8' Krumhorn 8'   Skalmeja 4'
  Tremulant    

Cybelstjärna - Näktergal

 

KYRKAN

S:t Petri kyrka är Västerviks församlings huvudkyrka, byggd åren 1903-1905 

efter ritningar av Adolf Emil Melander, vilken några år tidigare även ritade Luleå 

domkyrka, med vilken S:t Petri har stor släktskap. Kyrkan restaurerades åren 

1966-1967 under ledning av arkitekten Kurt von Schmalensee, varvid interiören 

återfick sekelskiftets varma och ljusa färgskala.

 

Kyrkan2.jpg (164511 byte)

 

Åter hemsidan