Torpa kyrka

ORGEL

Byggd 1955 av E A Setterquist & Son, Örebro

DISPOSITION

Manual I

Manual II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Salicional 8'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Kvintadena 4'

Flöjt 4'

Oktava 2'

Blockflöjt 2'

 

Mixtur 3-4 ch

Ters 1 3/5'

 

 

Sifflöjt 1'

 

Fasad från föregående orgel byggd 1893 av samma firma.

Den ersatte en orgel byggd 1735 av Jonas Gren och Peter Stråhle, Stockholm, 6 st.

Tidigast kända orgel byggd 1670 av Christian Beijer, 6 st.

 

 

 

Åter hemsidan