S:t Tomas kyrka, Vällingby  

Kyrkan är ritad av Peter Celsing, är K-märkt och invigdes 1960

S:t Tomas kyrka ligger i Vällingby centrum intill T-banestationen. Här finns också församlingsexpedition och 

olika lokaler för församlingens verksamhet. Kyrkan, som är ritad av Peter Celsing, är K-märkt 

och invigdes 1960. Församlingshuset invigdes 1976. Kyrkan byggdes med klostret som förebild, 

med trädgården i centrum och de slutna tegelmurarna mot det brusande livet utanför. Utmärkande för kyrkan 

är också Bror Hjorths träkrucifix, den väldiga dopfunten, det breda stenaltaret och det i förhållande

 till trädgården nedsänkta kyrkorummet. Nära kyrkans ingång finns ett kapell för vigslar och enskild andakt.
S:t Tomas kyrka har fått sitt namn efter Tomas, Jesu tvivlande lärjunge, som blev en bekännare efter mötet 

med den Uppståndne.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

Marce Nuptiale - Louis Vierne 1870-1937

 

Preludium  -  Louis Vierne 1870-1937

 

Andantino -  Louis Vierne 1870-1937

Inspelningarna gjorda den 7 sep. 2010 av A. Söderlund

Vid orgeln: Ulf Norberg

ORGEL

Byggd  1962 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Orgeln har 28 stämmor, 3 manualer och pedal.

Den 21 december 2008 återinvigdes orgeln efter att 32 digitala

stämmor intigrerats i orgeln. Orgeln har nu en kombination av 

genuint svenskt hantverk och supermodern högteknologi.

DISPOSITION:

HV BV ÖV PEDAL
Principal 8' Trägedackt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Rörflöjt 4' Principal 4' Oktava 8'
Oktava 4' Principal 2' Kvintadena 4' Gedackt 8'
Spetsflöjt 4' Nasat 1 1/3' Blockflöjt 2' Oktava 4'
Oktava 2' Cymbel 2 ch Sifflöjt 1' Mixtur 5ch
Mixtur 4-5 ch Rankett 16' Scharf 3-4 ch Fagott 16'
Trumpet 8' (Spansk) Tremulant Sesquialtera 2 ch Skalmeja 4'
    Dulcian 8'  
    Tremulant  

Koppel: HV + BV, HV + ÖV, P + BV, P + HV, P + ÖV.

Mekanisk traktur och registratur. BV:s luckor manövrerbara med mekanisk fottrampa.

 

Åter hemsidan