Tolfta kyrka 

'Långhuset jämte sakristian uppfördes troligen i början av 1300-talet. Vapenhuset tillkom 

troligen vid slutet av 1400-talet. Under samma period försågs kyrkorummet med tegelvalv 

som sannolikt ersatte ett tunnvalv av trä. Uppe på kyrkvinden kan man se på gavlarnas insidor

 att fogarna mellan stenarna är putsade. Innan nuvarande tegelvalv tillkom måste stenarna ha 

varit synliga, vilket antyder att ett högre tunnvalv har funnits. Ett dokument från år 1455 

omnämner ett besök av ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna, som då invigde en bild av 

Sankt Sigfrid. Omkring år 1500 försågs kyrkorummet med målningar av en okänd mästare. 

Från kedje- och fågelmotiv kan man dra slutsatsen att konstnären tillhörde Tierpsskolan.

Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1926 av H Nordors & Co, Lidköping

Renoverades 1946 av samma firma

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Prinzipal 4'

Nachthorn 4'

Pommer 4'

Täckflöjt 4'

Prinzipal 2'

 

Quinte 3'

Nasat 1 1/3'

 

Blockflöjt 2'

Dulzian 8'

 

Mixtur

Tremulant

 

Tidigare orglar:

Omkring 1770 hade kyrkan ett poitiv om 6 stämmor.

1798 en orgel med P N Forsberg, Stockholm, som dock avled samma år, och orgeln

färdigställdes av Fredrik Rudberg och N Herlin.

1871 ny orgel byggd av Åkerman & Lunds Orgelfabrik, Stockholm

Åter hemsidan