Tingstads kyrka

ORGEL

Byggd 1862 Sven Nordström, Flisby

1974 ombyggd av Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab, Knivsta

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 8

Principal 4'

Dubbelfleut 8'

Flûte harmonique 8'

Waldfleut 2'

Octava 4'

Gedackt 8

Fagott-Oboe 8'

 

Oktava 4'

 

 

Flöjt 4'

 

 

Quinta 2 2/3'

 

 

Octava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

orgeln byggdes om 1941 av E A Setterquist & Son, Örebro, bl a genom tillägg av en andra manual

och pedal. 1974 förnyades manual 2 och pedalen samt manual 1 återställdes till ursprungligt skick.

Delar av 1941-års material finns nu i Smedbykyrkan, Norrköping.

19

 

Åter hemsidan