Tillinge kyrka

ORGEL

Byggd 1954 av A magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

1988 renoverad av samma firma.

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Principal 8'

Fugara 8'

Subbas 16'

Dubbelflöjt 8'

Rörflöjt 8'

Oktavbas 8'

Gedackt 8'

Principal 4'

Koralbas 4'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Rauschquint III

Rörflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Fagott 16'

Quinta 2 2/3'

Nasat 1 1/3'

Regal 4'

Oktava 2'

Scharf III

 

Mixtur V

Skalmeja 8'

 

Trumpet 8'

 

 

Mekanisk traktur, pneumatisk registratur, slejflådor.

Fasad samt 6 stämmor från 1827.

Tidigare orglar:

Gammalt ver som renoverades 1713 av Johan Schirmer och ren. 1766 av Nils Söderström, Nora, 8 st.

1827, Gustaf Andersson, Stockholm, 8 st.Om- och tillbyggdes 1876 av Daniel Wallenström, Uppsala, 13 st.

 

 

Åter hemsidan