Tierps kyrka

Kyrkan byggdes omkring år 1300 av gråsten och tegel. Vid korets norra sida finns sakristian

 som kan vara äldre än övriga kyrkan. Kyrkans fyra hörn har strävpelare som kröns med 

spiror. Från början hade kyrkorummets innertak tunnvalv av trä som på 1400-talet ersattes 

av tegelvalv. Omkring år 1470 tillkom kalkmålningar utförda av den okände "Tierpsmästaren" 

Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGLARNA

 

 

LÄKTARORGEL

Byggd 1968 av Åkerman & Lunds Nya Orgelbabriks AB

DISPOSITION

HV I BV II sv Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Principal 4' Principal 8' 
Oktava 4' Spetsflöjt 4' Gedackt 8'
Rörflöjt 4' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Genshorn 2' Nasat 1 1/3' Fagott 16'
Sesquialtera II Scharf Iv 1' Regal 4'
Mixtur V 1 1/3' Dulcian 16'  

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad och ljudande fasadpipor från 1747.

Tidigare orglar: ca 1650 av Nils Bruse, 7 st.

1747 av Olof Hedlund, Stockholm, 14 st.

Orgeln renoverades 1857 av A V Lindgren, Stockholm.

Ny orgel 1915 av E H Erikson, Gävle, 24 stämmor, 2 man och pedal.

Omdsiponerad 1938 av Bo Wedrup, Uppsala

 

KORORGEL

Byggd 1980-81 av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösant

HV I BV II sv Pedal
Blockflöjt 8' Trägedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Kvintadena 4' Gedacktbas 8'
Nasat 2 2/3' Täckflöjt 2'  
Oktava 2' Regal 8'  
Ters 1 3/5'    
Oktava 1'    

Åter hemsidan