Tegs kyrka

Den karaktäristiska kyrkan med sin församlingsgård har sedan den stod färdig 1969 varit en samlingsplats 

för såväl Tegsbor som olika föreningar i Umeå. Olika kulturella uttryck, öppen barn-, familje- och 

ungdomsverksamhet samt verksamhet för äldre är uttryck för det.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1973 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV II

RP I

ÖV III sv

BV IV sv

Pedal

Gedacktspommer 16'

Gedackt 8'

Principal 8'

Gedackt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Salicional 8'

Rörflöjt 4'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Vox Celeste 8'

Principal 2'

Kvinta 10 2/3'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Rörflöjt 8'

Kvinta 1 1/3'

Oktava 8'

Spetsflöjt 4'

Blockflöjt 2'

Oktava 4'

Sifflöjt 1'

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3'

Kvinta 1 1/3'

Traversflöjt 4'

Terscymbel III

Rörgedackt 4'

Oktava 2'

Sesquialtera II

Nasat 2 2/3'

Rankett 16'

Nachthorn 2'

Cornett IV

Scharf IV

Schwiegel 2'

Krumhorn 8'

Mixtur VI

Mixtur VI

Dulcian 8'

Ters 1 3/5'

Tremulant

Basun 16'

Trumpet 8'

Tremulant

Mixtur V

 

Trumpet 8'

 

 

Bombarde 16'

 

Skalmeja 4'

 

 

Oboe 8'

 

 

 

 

Tremulant

 

 

Kyrkans första orgel

 

Åter hemsidan