Teda kyrka  

Teda kyrka är från sent 1100-tal och har senast renoverats 1998. Orgeln är från 1785 och restaurerades 1995. 

Harald Lindberg har utformat korfönstret. De äldsta föremålen är ett dopfuntsfragment, ett gravklot och två medel-

tida träskulpturer av stort konsthistoriskt värde. Ett 20-tal begravningsvapen och det stureska gravkoret påminner 

om bygdens stormannaätter på 1600-talet. En av klockorna i den fristående klockstapeln är gjuten till den heliga 

Birgittas ära. I kyrkan finns en pärm med uppgifter om dem som är begravda på kyrkogården. Välkomna till klen-

oden Teda kyrka. Kyrkan ligger nära gränsen till Västmanland, en mil sydväst om Enköping.

Källa: Bertil Larsson

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

   

Orgeln i Teda kyrka, Uppland.
Orgeln är byggd 1785 av Kammarvaktmästaren på Drottningholms Slott, Petter Niklas Forssberg. 

Han var i tjänst hos Gustaf III vid hovet som lakej och senare som kammarvaktmästare hos kronprinsen Gustaf (IV). 

Vid restaureringen under 1994 hittades en originalteckning av fasaden inklistrad på bälgens insida samt ett mer 

personligt meddelande till eftervärlden: "Åhr 1782 är Detta wärk anlagt, och påbegynt wid lediga stunder i 

augusti Månad, af Hans Kongl Höghets KronPrinsens Kammarwacktmästare 

Petter Niklas Forssberg i dess Femtionde ålders åhr"  

DISPOSITION:

Gedakt 8'

Principal 4'

Quinta 3'

Octava 2'

Superoctav 1'

Fugara 8' istället för trumpetsstämma

 

 

 

Åter hemsidan