Tavelsjö kyrka

ORGEL

Byggd 1966 av Richard Jacoby Orgelverkstad, Stockholm

DISPOSITION

HV II

RP I

SV III

Pedal

Principal 8'

Trägedackt 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Koppelflöjt 8'

Principal 4'

Principal 4'

Koppelflöjt 8' (tr I)

Octava 4'

Blockflöjt 2'

Spetsgamba 2'

Dolkan 4'

Gemshorn 2'

Scharf III

Sesquialtera II

Gemshorn 2' (tr I)

Mixtur IV

Musette 8'

Rankett 16'

Mixtur IV

Trumpet 8'

Tremulant

Tremulant

Fagott 16'

Tremulant

Kyrkans första orgel.

Åter hemsidan