Svinnegarns kyrka

ORGEL

Byggd 1769 av Carl Wåhlström, Stockholm

1957 restaurerad av bröderna Moberg, sandviken.

Man:

Fugara 8'

Gedact 8'

Principal 4'

Spetz Fleute 4'

Qvinta 3'

Octava 2'

Trompet 8' B/D

Trompet 4' B

Fugara 8' insattes 1846 av Pehr Gullberson, Lillkyrka i stället för Scharff III.

 

 

Åter hemsidan