Svegs kyrka

Kyrkplatsen i Sveg har en obruten tradition från medeltiden. Det skall på den

ha funnits fyra kyrkor. Den första byggdes i senare delen av 1000-talet av en

ättling  i 8:e led till Härjulf vid namn Ljot. Den andra kyrkan benämndes

"Svegs medetida grostenskyrka". Vid ett åskväder  den 3 juli 1563 brann den

ner och ersattes av den tredje, 1500-talskyrkan, som i huvudsak var färdig

1568 och genomgick en större reparation på 1730-talet, men som revs 1847

för att ge plats åt den nuvarande kyrkan, den fjärde i ordningen.

Källa: informationsblad från kyrkan.

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

 

 

ORGEL

Byggd 1974 av Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Gedakt 16'

Gamba 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Principalbas 8'

Gedakt 8'

Traversflöjt 4'

Borduna 8'

Oktava 4'

Kvintadena 4'

Koppelflöjt 4'

Rörflöjt 4'

Principal 2'

Rauschbas III 4'

Waldflöjt 2'

Sesquialtera II

Basun 16'

Kornett III

Scharf III 1'

Klarin 4'

Mixtur V 1 1/3'

Fagott 16'

 

Trumpet 8'

Skalmeja 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1863.

Mekanisk, slejflådor

Kyrkans första orgel byggd 1863 av Lars Niclas Nordquist, Alfta och Daniel Björkstrand, Alfta.

1939 byggdes en ny orgel av E A Setterquist & Son, Örebro, 32 st 3 man och pedal.

 

Åter hemsidan