Strängnäs Domkyrka

Den vackra domkyrkan, med anor från 1200-talet, är en dominerande byggnad i strängnäs. Den är omgiven av flera 

smala kullerstensbelagda gränder och gamla  byggnader i historisk miljö.Kyrkans äldsta del, den så kallade kärnkyrkan 

började byggas omkring 1250. Kyrkan fick sedan under århundraden fram till medeltidens slut tillbyggnader i form av 

sidokapell och kor samt det höga och mäktiga tornet. Bland kyrkans förnämsta sevärdheter är högkorets båda altarskåp, 

tillverkade i Bryssel och skänkta av Biskop Rogge. I högkoret står Karl IX:s granmonument krönt av häst och ryttare 

med förgylld kopparrustning. I sakristian finns möjllighet att se Karl IX:s begaravningsregalier. Ett av kyrkans mest upp-

märksammade gravminnen är den liggande statyn över prinsessan Isabella, Johan III:s dotter, som föddes och dog i 

fångenskap  på Gripsholms slott. Källa: Strängnäs kommun

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Domkyrkans orgel är byggd 1971 av Fredriksborgs orgelbyggeri, Hillerød och 

omfattar 60 stämmor, av vilka 27 bevarats från ett äldre berömt orgelverk.

DISPOSITION

GREAT Man. II

GREAT Man. II

ECHO Man. IV

SWELL Man. III 

PEDAL

Gedacktp. 16’

Gedacktp. 16’

Principal 8’ *

Principal 16’ *

Principal 16’ *

Principal 8’

Principal 8’

Borduna 8’ *

Borduna 16’ *

Subbas 16’ *

Spetsflöjt 8’

Spetsflöjt 8’

Salicional 8’

Principal 8’ *

Violon 16’ *

Oktava 4’

Oktava 4’

Voix Céleste 8’ Rörflöjt8’ * Quinta 12’ *
Kvinta 2 2/3’ Kvinta 2 2/3’ Oktava 4’ Gamba 8’ * Oktava 8’
Oktava 2’ Oktava 2’ Ekoflöjt 4’ * Oktava 4’ Borduna 8’ *
Mixtur VI-VIII Mixtur VI-VIII Flageolette 2’ * Flute oct. 4’ * Oktava 4’ *
Cymbel III Cymbel III Piccolo 1’ Qvinta 3’ * Nachthorn 2’
Trumpet 8’ Trumpet 8’ Tersmixtur IV Oktava 2’ * Mixtur VI
    Fagott-Oboe 8’ * Cornett IV * Contrabasun 32’ *
    Voix Humaine 8’ Mixtur III * Basun 16’ *
    Tremulant Cymbel III Trumpet 8’ *

 

 

 

Trumpet 16’ *

Clarion 4’ *

 

 

 

Trumpet 8’ *

 

* bevarats från ett äldre berömt orgelverk.

Orgeln är utrustad med sedvanliga koppel, som samtliga är elektriska. 

Instrumentet har mekanisk traktur och elektrisk registratur. 

Tremulanternas hastighet och intensitet kan fritt ställas. 

Manualomfång C-g’, pedalomfång C-f’. 

Orgeln har ett datorbaserat kombinationssystem

 

 

Åter hemsidan