Storkyrkan

Storkyrkan, eller Sankt Nicolai kyrka, är domkyrkan i Stockholms stift inom Svenska kyrkan. 

Den ligger i kvarteret Rådstugan i Gamla stan och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. 

Källa:Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1960 av Marcussen & Son. 53 stämmor. 

4 manualer och pedal. Fasaden bevarad från 

en orgel byggd av Olof Schwan 1796.

DISPOSITION

Manual I (Ryggpositiv) Manul II (Huvudverk) Manual III (Svällverk)  Manual IV(Bröstverk)   Pedal  
Gedackt 8' Gedacktpommer 16' Borduna 16'  Gedackt 8'  Untersatz 32'
Quintadena 8' Principal 8' Traversflöjt 8' Rörflöjt 4'  Principal 16'  
Principal 4'  Rörflöjt 8' Viola da Gamba 8' Principal 2'  Subbas 16'  
Koppeltlöjt 4' Oktava 4'  Oktava 4'  Waldflöjt 2'  Oktava 8' 
Oktava 2'  Spetsflöjt 4' Rörgedackt 4'  Blockflöjt 1' Gedackt 8'  
Nasat 1’  Quinta 2 2/3’ Spetsquint 2 2/3' Klockcymbel 2 ch Oktava 4'  
Sesquialtera 2 ch Oktava 2'  Piccola 2' Vox humana 16' Nachthorn 2'  
Scharf4-5 ch Cornett 3 ch Ters 13/5' Tremulant Mixtur 7 ch  
Krumhorn 8'  Mixtur 6-8 ch Mixtur 5 ch    Kontrafagott 32'  
Cymbelstjärna  Quintcymbel 3 ch Terscymbel 3ch   Basun 16'  
Tremulant Trumpet 8'  Fagott 16'    Trumpet 8'  
  Trumpet harmonique 8'  Trumpet 4'      
  Oboe 8'        
  Skalmeja 4'       
  Tremulant        

KOPPEI.:     I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P,  VI/P  

 

KORORGEL

Byggd 1954 av Marcussen & Son

Man: Gedackt 8', Rörflöjt 4', Principal 2'.

Gedacktflöjt 2', Nasat 1 1/3, Cymbel 1 ch, 

Regal 16' 

Fasaden från 1796 från en orgel byggd av Olof Schwan

 

 
 

 

Åter hemsidan