Stora Tuna kyrka

Tryck i bilden för större upplösning

 

 

ORGELN

  Andante ur Tagebuch Op.82

Max Reger (1873-1916)

Inspelad vid en livekonsert den 

7 oktober 2007 i Stora Tuna kyrka

Ulf Norberg,orgel

 

ORGEL

Stora Tuna kyrkas orgel är byggd av A. Magnussons Orgelbyggeri AB.

Göteborg,/Mölnlycke. under ledning av orgelbyggmästare Stig Magnusson

och med Herwin Troje som intonatör.  Dispositionen har utarbetats av

Gotthard Arnér i samråd ned musikdirektör Bengt Granstam. 

Arkitekt har varit Kurt von Schmalensee.

Den nya orgelfasaden är helt ljudande såväl i huvudorgel som ryggpositiv

och pedalverk.  Därjämte har huvudverkets trumpetstämma anbragts på

gammalt spanskt vis med tuberna, riktade vågrätt ut mot kyrkorummet. 

Ryggpositivets krumhorn är värt ett speciellt omnämnande.  Det är en

kopia av den store franske orpelbyggarklassikern Cliecluots rörverk med

samma namn.  Ytterligare en klanglig detalj är utmärkande för denna orgel. 

Det är den s.k. cymbelstjärnan. ett orgelregister med gamla anor bestående

av ett antal spelande klockor, på vilkas drivande axel sitter en stjärna.

som syns i fasaden.

DISPOSITION:                                                                      

  Huvudverk  Ryggpositiv  Svällverk Pedal  
Pommer 16’  Gedackt 8’  Flöjtprincipal 8’  Principal 16’ fasad
Principal 8’ fasad  Kvintadena 8’ Gedackt 8’  Subbas 16’
Rörflöjt 8’ Principal 4’ fasad Spetsgamba 8’  Kvinta,  10 2/3
Oktava 4’  Koppelflöit 4’  Voix céleste  8’ Oktava 8’
Blockflöjt   4’ Waldflöit 2’  Oktava 4’ Gedackt 8’
Oktava 2’ Nasat 1 1/3   Rörflöjt 4’  Oktava 4’
Mixtur 6-8 ch. Sesauialtera 2 ch.   Nasat 2 2/3  Nachthorn 2’
Cornett 3 ch. Scharf 4-5 ch Piccolo 2’ Rauschkvint 3 ch.
Trumpet 8’ spansk Dulcian 16’ Sifflöjt 1’  Basun 16’
Cymbelstjärna  Krumhorn 8.  Mixtur 5 ch.  Trumpet 8’
  Tremulant  Terscymbel 3 ch.  Skalmeja 4’
    Fagott 16’  
    Oboe 8’  
    Tremulant  

Koppel: RP/HV  SV/HV      HV/P RP/P SV/P     

      3 fria kombinationer           

      Helmekanisk traktur och registratur                                        

Orgelns klangliga disposition är ägnad att tjäna olika stilarter. olika tiders musik. 

Klassisk orgelkonst av såväl fransk som italiensklhärkormt.  J.S.Bach., romantisk

musik och nutida visar sig kunna realiseras på ett konstnärligt svnnerligen tillfreds-

ställande sätt.  Orgelns olika verk bildar slutna enheter samtidigt som de i sig äger

en mångfald möjligheter till klangkombinationer av olika slag.

Åter hemsidan