Stöde kyrka

 

ORGEL

Byggd 1958 av Gerhard Schmid, Kaufbeuren, Tyskland

DISPOSITION

HV I

BV II sv

SV III

Pedal

Gedaktpommer 16'

Spetsflöjt 8

Gemshorn 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Rörflöjt 8'

Oktavbas 8'

Gedakt 8'

Blockflöjt 4'

Italiensk Principal 4'

Flöjtbas 8'

Oktava 4'

Principal  2'

Nasat 2 2/3'

Koralbas 4'

Flöjt 4'

Sifflöjt 1-1 1/3'

Waldflöjt 2'

Rohrpfeife 2'

Pommer 2'

Sept-Cymbel III 1/2'

Ters 1 3/5'

Rauschkvint III 2 2/3'

Mixtur V 1 1/3'

Regal 8'

Krumhorn 8'

Skalmeja 4'

Trumpet 8'

Tremulant

 

 

Elektropneumatisk traktur, rooseveltlådor (1936) för Hv, Sv och Ped. 

Mekanisk traktur, slejflåda för Bv. Elektrisk registratur.

1852 fick kyrkan sin första orgel byggd av Johan Gustaf Ek, Torpshammar.

1936 byggdes en ny orgel av E A Setterquist & Son, Örebro

 

 

 

Åter hemsidan