Stigsjö kyrka

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1916 av E A Setterquvist & Son, Örebro.

Omdisponerad någon gång i slutet av 1950-talet

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Principal 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Basun 16'

Flöjt 4'

Blockflöjt 2'

 

Kvinta 2 2/3'

 

 

Oktava 2'

 

 

Mixtur III-IV 1 1/3'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Fasad från föregående orgel byggd 1820 av Pehr Strand, Stockholm 12 stämmor.

Åter hemsidan