Stenbrohults kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1828 – 1830 och invigdes 2 juni 1833 av biskop Esaias Tegnér. 

Kyrkan består av långhus med kor i väster och kyrktorn i öster. Huvudingången går genom tornets 

bottenvåning. 1980 restaurerades interiören som återfick sina ursprungliga färger i blått och guld. 

Då tillkom även nuvarande fristående altarbord. Orgeln med 32 stämmor byggdes 1960 

av Olof Hammarbergs orgelbyggeri. Orgelfasaden är från en tidigare orgel tillverkad 1848.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1960 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV II

RP 1

SV III

Pedal

Principal 8'

Gedakt 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedakt 8'

Spetsflöjt 4'

Kvintadena 8'

Principal 8'

Oktava 4'

Principal 2'

Principal 4'

Borduna 8'

Rörflöjt 4'

Gedaktflöjt 2'

Gedaktflöjt 4'

Oktava 4'

Kvinta 2 2/3'

Nasat 1 1/3'

Bjockflöjt 2'

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Scharf 3 ch

Oktava 1'

Alikvot 3 ch

Mixtur 4 ch

Regal 8'

Sesquialtera 2 ch

Fagott 16'

Trumpet 8'

 

Cymbel 2 ch

Skalmeja 4'

 

 

Dulcian 8'

 

 

 

Tremulant

 

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1849 av J Liljegren, 21 1/2 stämmor.

Den ersattes 1916 med en orgel byggd av E Wirell, Växjö, 21 stämmor.

 

 

 

Åter hemsidan