Staffanskyrkan Gävle

ORGEL

Byggd 1932 av E A setterquist & Son, Örebro

1958 ombyggd av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

SV III

Pedal

Borduna 16'

Tvärflöjt 8'

Ekogedackt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Gedackt 8'

Tvärflöjt 4'

Subbas 16'

Borduna 8'

Principal 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 8'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Principal 2'

Ekogedackt 8'

Flöjt 4'

Oktava 2'

Waldflöjt 2'

Oktava 4'

Oktava 2'

Kvinta 1 1/3'

Ters 1 3/5'

Flûte harmonique 4'

Spillpfiife 1'

Sifflöjt 1'

Spetskvint 1 1/3'

Flöjt 2'

Rauschkvint 2 2/3'

Sesquialtera II

Cymbel III

Rauschpfeife II

Mixtur IV

Scharf IV

Rankett 16'

Basun 16'

Trumpet 8'

Cor anglais 16'

Oboe 8'

Trumpet 4'

 

Kopfregal 8'

Corno4'

 

 

Trumpet 4'

 

 

Tidigare fanns bara en kororgel här byggd 1960 av I Starup & Sön, Köpenhamn

Åter hemsidan