Sparrsätra kyrka

ORGEL

Byggd av E A Setterquist & Son, Örebro

1971 omdisp. av Dag Edholm, Trångsund

1985 rekonstruerad av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I 

SV II

Pedal

Borduna 16'

Salicional 8'

Subbgas 16' (tr I)

Principal 8'

Violin 8'

 

Flûte harmonique 8'

Dubbelgedackt 8'

 

Gamba 8'

Flûte octaviante 4'

 

Oktava 4'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Enligt Hülphera (1773) fanns det i kyrkan ett 5-stämmigt positiv med ortalet 1644 på en pipa.

Enligt kantor Jan Björklund, Björkvik, nämns i kyrkans handlignar från 1642 en gammal orgel

om 5 stämmor, placerad på en korläktare. Flyttades 1765 till en nybyggd västläktare. Ny orgel

byggdes 1779 av Jonas Ekengren, Stockholm, 6 st. Den ersattes 1871-72 med en orgel byggd

av Daniel Wallenström, Uppsala med 9 st.

 

Åter hemsidan