Spånga kyrka

  De ursprungliga delarna av den nuvarande Spånga kyrka byggdes någon gång mellan år 

1175 och 1200. Under 1300-talet byggs sakristian till. På 1300-talet fick kyrkan de första 

av de målningar som blivit bevarade in i vår egen tid. År 1739 restaurerades kyrkan och i 

samband med det kalkades målningarna över, något som var mycket vanligt vid den tiden. 

Kring år 1900 var det dags för en ny restaurering, då kalken togs bort och målningarna skulle 

tas fram igen. Man använde då en metod som mer förstörde än lyfte fram de ursprungliga 

målningarna. På 1950-talet restaurerades kyrkan igen. Då skedde arbetet efter en helt annan

 princip för att få fram målningarna som de var från början. Tack vare det kan vi i 

dag få en upplevelse av tiden då målningarna skapades.

 Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd  av Marcusson & Son 1957, Aabenraa, Danmark.

25 stämmor 3 manualer och pedal

Disposition :   

RP HV BV PEDAL
Gedackt 8' Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 8' Rörflöjt 4' Oktava 8'
Waldflöjt 2' Oktava 4' Principal 2' Oktava 4'
Scharf 3 ch Traversflöjt 4' Nasat 1 1/3' Nachthorn 2'
Sesquialtera 2 ch Oktava 2' Cymbel 2 ch Trumpet 8'
Vox humana 8' Mixtur 5 ch Skalmeja 8' Fagott 16'
Dulcian 16' Sväll

Koppel: HV +BV, HV +RP, RP + P, BV + P

Mekanisk


 

Åter hemsidan