Sorunda kyrka

Sorunda kyrka som är belägen i en bördig jordbrukstrakt på Södertörn anses vara en av Södermanlands 

största landsortskyrkor. Den har utvidgats ett flertal gånger, varvid den fått formen av en korskyrka 

med tornet kvar i väster. Korsarmarna som består av gravkor i norr och söder, är sammanbyggda med 

sakristian respektive vapenhuset. Gravkoren öppnar sig med vida bågar ut mot långhuset.

Källa: Wikipedia

 Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1964 av Olof Hammarberg, Göteborg

Huvudverk

Bröstverk

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

rörflöjt 8'

Rörflöjt 4'

Borduna 8'

Oktava 4'

Pricipal 2' Koralbas 4'
Traversflöjt 4' Waldflöjt 2' Kvintadena 2'
Oktava 4' Nasat 1 1/3' Fagott 16'

Sesquialtera II chor*

Scharf II chor

 

Mixtur IV chor

Regal 8'

 

Koppel: II/I. I/P. II/P

* 2 2/3' + 1 3/5'

 

 

 

 

 

Åter hemsidan