Solna kyrka 

Solna kyrka är en av Stockholms stifts tre rundkyrkor; de båda andra är Bromma och Munsö. Rundkyrkan, 

med sina bastanta gråstensmurar, byggdes sannolikt på 1180-talet och hade då två användningsområden. Dels 

var den kyrka, dels en borg och ett fäste i försvaret av bygden. På 1200-talet revs den runda absiden och er-

sattes av det nuvarande koret. Östra delen av långhuset byggdes under 1300-talet för att kompletteras med 

den västra under tidigare delen av 1400-talet. Då byggdes också sakristian och vapenhuset. Det var under 

1400-talets andra halva som den unge Albertus Pictor fick i uppdrag att dekorera väggar och valv. Idag återstår 

endast några rester av målningarna, eftersom kyrkorummet har varit överkalkat. Bäst bevarade, men hårt restau-

rerade, är vapenhusets målningar, som aldrig har varit överkalkade. Målningarna har namnet Ars moriendi, 

Konsten att dö, och visar hur en ung man på dödsbädden uppsöks av både himmelens och helvetets represen-

tanter Albertus Pictor har också gjort träskulpturen av S:t Martin, ett av Solna kyrkas skyddshelgon Från samma 

tid är skulpturen av himladrottningen Maria med barnet på sin arm Under andra halvan av 1600-talet satte rikskan-

slern Magnus Gabriel de la Gardie på Karlbergs slott sin prägel på kyrkan. 1666 kom en ny altaruppsats på plats. 

Den ersatte den medeltida och består bland annat av två nederländska 1500-talsmålningar; ¨Herdarnas tillbedjan" 

och "Jesus frambäres i templet". I altaruppsatsen finns också porträttmedaljonger av donatorn och hans fru. De la 

Gardie bytte ut predikstolen mot en i tidens smak, med både bibliska och högadliga symboler. Karl X Gustavs 

och Hedvig Eleonoras vapensköldar hängdes upp i kyrkorummet. Dopfunten är skulpterad i trä och ett verk från 

1750 av Johan Ljung. Solna kyrka har också en vacker altartavla från 1500-talet. 

Källa: Solna församlings hemsida

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd av Walter Thür Orgelbyggeri Torshälla 1992 

27 stämmor 2 manualer och pedal

Tidigare orglar:Anders Viktor Lundahl 1892 - 

Åkerman & Lund 1898, 1966

Den gamla orgeln från 1966 flyttades till Löftets kyrka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan