Sollentuna kyrka

Församlingskyrka i Sollentuna församling byggdes i slutet av 1100-talet. Kyrkan av gråsten kan ha varit en "försvarskyrka" 

med tanke på dess läge vid sjön Norrviken, som var en betydande vattenled under vikingatid. 1100-talskyrkan var av halva 

den nuvarande kyrkans storlek. Redan under medeltiden utbyttes tornets sadeltak mot en spira. Stigluckan, med rundbågad 

portöppning, och kyrkomuren är från den tiden. Kyrkan har byggts om och restaurerats många gånger sedan dess, särskilt 

stora förändringar skedde under 1600-talet. Kvarlevorna efter Sveriges kung Gustav Vasa och hans båda drottningar förvar-

ades i Sollentuna kyrka en natt 1560 på väg mot Uppsala. Med dem vakade inte mindre en 30 präster och tre biskopar.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

YouTube

 (tryck i bilden)

Miniatyrbild

"Little" Fugue, G minor, BWV 578 

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Elisabet Wimark, orgel

ORGEL

Byggd 1970 av Frederiksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedakt 8' Gamba 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Gedaktbas 8'
Spetsflöjt 4' Flöjt oktaviant 4' Pommer 4'
Quinta 2 2/3' Piccolo 2' Fagott 16'
Oktava 2' Sifflöjt 1'  
Mixtur V Sesquialtera II  
Trumpet 8' Scharf III-IV  
  Dulcian 8'  
  Tremulant  

Fasad från 1773-års orgel byggd av Jacob Westerwik, Stockholm.

Den ersattes 1902 av en orgel byggd av Åkerman & Lund, Sundbyberg

Ny orgel byggdes 1939 av J A Johnsson, Duvbo

Kyrkans första orgel byggd 1644, 8 stämmor.

I koret finns en Allenorgel från 2011 med 36 stämmor och tre manualer.

 

 

 

Åter hemsidan