Sollefeå kyrka

Kyrkan uppfördes av gråsten under 1200-talet, men byggdes radikalt om på 1770-talet

 då den omvandlades då till en rokokokyrka och fick ett högt valmat tak som var brutet. 

Kyrkan utvidgades åt söder och väster och en sakristia byggdes till åt öster.Koret breddades 

till samma bredd som kyrkan i övrigt. Om- och tillbyggnaden leddes av stadsbyggmästare Daniel

Hagman i Sundsvall.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 2000 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk Bourdon 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Salicional 8’
Flûte harm. 4’
Prestant 4’
Flûte douce 4’
Plein Jeu 4 ch
Svällverk Flûte traversiere 8’
Viole de Gambe 8’
Voix Céleste 8’
Flûte Octaviante 4’
Prestant 4’
Octavin 2’
Basson Hautbois 8’
Trompette harm 8’
Clairon 4’
Tremolo
Pedal Soubasse 16’
Bourdon 8’
Basse 8’
Bombard 16’
Koppel I 4’
II 16’
I/P
II/P
I 4’/P
II/I
II 16’/I

 

 

 

 

Åter hemsidan