Sofia kyrka

Sofia kyrka, församlingskyrka i Sofia församling, Södermalm, Stockholm. Kyrkan ritades 

av arkitekten Gustaf Hermansson (1864–1931) i rhenländsk övergångsromanik. Bygget in-

leddes år 1902 på den högsta punkten av Vita bergen, 46 meter över havet. Fyra år 

senare invigdes kyrkan, som är uppkallad efter Oscar II:s gemål Sofia. Åren 1948 till 1951 

restaurerades kyrkans interiör under ledning av Lars Israel Wahlman (1870–1952), arkitekten 

bakom bland annat Engelbrektskyrkan. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Den första orgeln i Sofia kyrka stod färdig till kyrkans invigning 1906. Den byggdes av orgelbyggare

Johannes Magnusson i Göteborg, och omfattade 24 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Orgeln försågs med fristående spelbord, Rooseveltlådor med mekanisk traktur och pneumatisk registratur, svällare för 

manual II, fasta och fria kombinationer samt registersvällare. Fasaden ritades av kyrkans arkitekt Gustav Hermansson, 

och utfördes i vaxad ek. I samband med kyrkans inre renovering 1948-1951 ombyggdes orgeln av A. Magnusson. 21 

av de ursprungliga stämmorna behölls och 25 nya tillkom (varav en transmission). Totalt fick den nya orgeln 46 stämmor 

fördelade på tre manualer och pedal. Den gamla orgelns fasad, orgelhus och mekaniska spelbord skrotades och nya dito 

byggdes för att harmoniera med kyrkans nya interiör. Orgeln fick elektropneumatisk traktur och ett fristående spelbord 

placerat vid orgelläktarens ena sida. Smärre förändringar i dispositionen gjordes på 70-talet och ett nytt kombinationssystem 

installerades på 80-talet.

 

DISPOSITION  

Manual I 

Manual II  

Manual III 

Pedal 

Borduna 16´ 

Principal 8´

Gedackt 16´  

Violon 16´

Principal 8´

Flute harm. 8´ 

Vox Retusa 8´

Subbas 16´

Gamba 8´

Kvintadena 8´ 

Rörflöjt 8´

Ekobas 16´

Borduna 8´

Dolce 8´  

Salicional 8´

Oktavbas 8´

Oktava 4´

Gemshorn 4´

Voix Celeste 8´

Borduna 8´

Spetsflöjt 4´

Täckflöjt 4´

Principal 4´ 

Koralbas 4´

Kvinta 2 2/3´

Spetskvint 2 2/3´ 

Flute oct. 4´

Mixtur IV

Oktava 2´ 

Nachthorn 2´ 

Nasard 2 2/3´ 

Basun 16´

Kornett III 

Scharf III 

Waldflöjt 2´

Trumpet 8´

Mixtur V 

Krumhorn 8´

Ters 1 3/5´  

Clairon 4´

Trumpet 16´

Tremulant 

Larigot 1 1/3´

Trumpet 8´ 

Mixtur IV 

Oboe 8´ 

Regal 4´

Tremulant

Koppel: II/I, III/I, III16´/I, I4´/I, III/II, III16´/II,III4´/II, III16´/III, III4´/III, I/P, II/P, III/P 

Svällare för manual II och III, 64 fria kombinationer, samt 4 ställbara registercrescendi

 

  Åter hemsidan