Söderledskyrkan

Söderledskyrkan är församlingskyrka för Farsta församling i Stockholm. Kyrkan ligger vid korsningen Lingvägen - Örbyleden i Gubbängen. 

Kyrkan är byggd i rött tegel och ritades av arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindroos, den invigdes 1960. I kyrkan finns både admini-

strationslokaler samt tre samlingslokaler som används för den egna verksamheten och lokalt föreningsliv. Kyrkans huvudskepp är 14 m högt, 

vid altaret 18 m. Altargruppen i trä med de tre vise männen, Maria, Josef och Jesusbarnet har skapats av Ivar Lindencrantz. I Mariakapellet 

finns ett altarkrucifix och två mosaiker över och på var sin sida om dörren, utförda av Bengt Olof Kälde: "Bebådelsen", 1967 och "Den heliga 

Treenigheten" 1977.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1960 av Nils Hammarberg, Göteborg

Man I Man II Man III  PEDAL
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Kvintadena 8' Subbas 16'
Spetsflöjt 4' Principal 4' Gedackt 4' Principal 8'
Principal 2' Blockflöjt 2' Gemshorn 2' Nachthorn 4'
Sesquialtera II Mixtur IV Oktava 1' Rauschkvint II
Scharf III Dulcian 16' Cymbel II Fagott 16'
Rörskalmeja 8'      
Tremulant      

Koppel: I/P, I/II, III/II, II 4/P

Helmekniskt system

Slejflådor

Åter hemsidan