Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn

Stadens första träkyrka invigdes 1621 och lär ha stått ungefär på nuvarande prästgårdens plats. Denna förstördes 

dock 1721 då ryssarna brände ned staden. Predikstolen från denna kyrka har dock bevarats och finns i kapellet på 

ön Storjungfrun. Grunden till den nuvarande kyrkan lades 11 september 1685, på initiativ av den dåvarande kyrko-

herden Lars Portuan. Då drottning Ulrika Eleonora, gemål till Karl XI, gjort stora donationer till kyrkan, fick den nya 

kyrkan drottningens namn vid invigningen på hösten 1692. Den barockröda kyrkan är en centralkyrka med korsarmar 

och torn i mitten och är ritad av arkitekt Nicodemus Tessin d.y.. Den östra korsarmen har utvecklats till ett polygonalt 

kor. Glasmålningarna i fönstren utfördes 1890 efter ritningar av Heinersdorff i Berlin. Kyrkan har 600 sittplatser inklu-

sive de tre läktarna.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

Den vackert klingande orgeln i Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn

Alikvoter

Rörverket

Psalm med rörklockspelet

Toccata ur Widors 5:e orgelsymfoni

Inspelningarna gjorda av A. Söderlund den 3 okt 2008

Ulf Norberg, orgel

 

Byggd 1990 av SEPTIMA ORGEL, AB, Umeå

Fasad 1883 av E. A. Setterqvist

HUVUDVERK Man I SVÄLLVERK Man II RYGGPOSITIV Man III KORVERK Man IV PEDAL
Principal 16' Gedacktpommer 16' (C-H*) Gedackt 8' (C-H*9 Gedackt 8' * Borduna 32' (d-f1*)
Principal 8' Principal 8' Kvintadena 8' * Principal 4' Principal 16' *
Gamba 8' * rörflöjt 8' Principal 4' Flöjt 4' * Subbas 16' *
Fluta harmonique 8' Salicional 8' * Rörflöjt 4' Flageolett 2' * Oktava 8' *
Oktava 4' Voix celeste 8' * Nasard 2 2/3' Scharf II ch * Gedackt 8' *
Hålflöjt 4' Oktava 4' Waldflöjt 2' Rörklockor (g-g2) Oktava 4' *
Kvinta 2 2/3' Flute octaviante 4' Ters 1 3/5'   Rauschkvint IV ch *
Oktava 2' Larigot 2 2/3' * Kvinta 1 1/3'   Basun 16' *
Mixtur VI ch Hålflöjt 2' Scharf IV ch   (Trumpet 8' - vakant)
Trumpet 16' Mollters 1 13/19' * Krumhorn 8' *    
Trumpet 8' * Nona 8/9' * Tremulant (Var. hast.)    
Kornett III Mixtur VI ch * Noli me tangere    
  Bombarde 16'      
  Oboe 8'      
  Clarion 4'      
  Tremulant (var. hast)      

KOPPEL: I/P, II/P, III/P, IV/P, IV/I, III/I, II/I, III/II.

Elektrisk traktur och registratur med digital överföring.

Registersvällare med 32 programmerbara steg.

Crescendosvällare.

1.000 fria kombinationer varav hälften låsbara.

Lån: nr 3,6, 7, 9, 10, 11, 13, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39, 40 valfritt till pedalen.

Orgeln har ett spelbord på orgelläktaren och ett i koret. Båda är flyttbara.

* =gamla stämmor

 

 

 

Åter hemsidan