Söderala kyrka

ORGEL

Byggd 1964 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Knivsta

DISPOSITION

HV I

BV II sv

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Principal 8'

Spetsflöjt 4'

Principal 2'

Flöjt 4'

Waldflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Kvintadena 2'

Mixtur IV 1 1/3'

Sesquialtera II

Rauschkvint III

Dulcian 8'

Scharf II

Fagott 16'

 

Regal 8'

 

 

Tremulant

 

Mekanisk, slejflådor.

Tidigare orglar:

1740, daniel Stråhle, 9 st

1874, P L Åkerman & Lund, Stockholm, 16 st, 2 man och pedal.

 

Åter hemsidan